Till övergripande innehåll för webbplatsen

Leif Erlend Johannessen

Juridisk kyndig rettsmedlem, Trygderetten
Leif Erlend har vært dommer i Trygderetten siden 2020. Han har en LLM i EU-rett fra 2019 fra universitetet i Maastricht og har tidligere vært vitenskapelig assistent på Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo. Leif Erlend sitter i Trygderettens EØS-utvalg.

Leif Erlend er spesialisert i forvaltningsrett og har tidligere jobbet som utreder på Stortinget, hos Sivilombudsmannen og som advokat i det private.

Trygderettsloven