Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lars Brustad

Fagdirektør, Kultur- og likestillingsdepartementet
Lars Brustad er fagdirektør i Avdeling for medier og kunst i Kultur- og likestillingsdepartementet. Avdelingen har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor feltene ytringsfrihet, medier, pengespill, stiftelser, opphavsrett, kulturell og kreativ næring, film, dataspill, musikk, scenekunst og kunstnerpolitikk.

Han har i hovedsak arbeidet med ytringsfrihetsspørsmål, inkl. oppfølgingen av de to Ytringsfrihetskommisjonenes utredninger (NOU 1999:27 og NOU 2022:9), i tillegg til en rekke lover på kultur- og mediefeltet. Han har også deltatt i ulike forum i Europarådet og institusjoner under Nordisk ministerråd.

Kulturlova

Film- og videogramlova