Till övergripande innehåll för webbplatsen

Joakim Forsberg

Head of Legal and Compliance – Investment Banking / Advokat, Pareto Securities AS
Joakim Forsberg er utdannet svensk jurist ved Stockholms universitet og er norsk advokat. Joakim bistår hovedsakelig Pareto Securities konsernets Investment Banking avdeling, dvs. ECM, DCM, M&A og Project Finance.

Joakim er også en del av konsernets generelle funksjon for regeletterlevelse (Compliance), og er videre virksom som styresekretær i flere av konsernets utenlandske datterselskaper.

Joakim har tidligere erfaring fra en stor nordisk bank, hvor han primært jobbet med rådgivning i finansregulatoriske spørsmål. Joakim har tidligere også arbeidet som advokatfullmektig og advokat I et større nordisk advokatfirma, hvor han hovedsakelig var tilknyttet firmaets Olje og gass- avdeling. I tillegg jobbet han med M&A, selskapsrett, tvisteløsning og granskingsoppdrag. Joakim var også i en periode utleid til et større oljeselskap.

Publiserte artikler: 2020: European Court of Justice Rulings on the EU Passenger Rights Regulation: Topics and Case studies, Issues In Aviation Law and Policy, Volume 19, spring 2020, page 329 – 404. 2018: Offshore-leveranser till den norska petroleumsindustrin – en översikt av regler och standarder, Juridisk Tidskrift 2017-18, s. 560 – 581. 2014: En svensk ‘Bond Trustee’, Stockholm Centre for Commercial Law, Årsbok V. 2014, s. 51 – 98.

Verdipapirhandelloven