Till övergripande innehåll för webbplatsen

Jan Terje Kaaby

Director, BDO Advokater AS
Jan Terje Kaaby er siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han er director i fagavdelingen i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO AS, hvor han arbeider med både regnskaps-, bokførings- og regnskapsførerregelverk. Kaaby har arbeidet med bokføringsloven siden den ble vedtatt i 2004, herunder som prosjektleder og sekretær i Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse i perioden 2007–2016. Han skriver artikler om bokføringsreglene i Revisorforeningens tidsskrift Revisjon og Regnskap, holder kurs om bokføringsreglene både i BDO, Revisorforeningen, Regnskap Norge og Skattebetalerforeningen og er forfatter av boken Bokføringsloven – Med kommentarer til lov, forskrifter og god bokføringsskikk (Fagbokforlaget, 2020).