Till övergripande innehåll för webbplatsen

Hege Bach Hande

Tilsynsrådgiver, Finanstilsynet
Hege Bach Hande er cand.jur. fra UiO høsten 1999, og har siden 2011 jobbet i Finanstilsynet der hun i dag er senior tilsynsrådgiver i seksjon for fond og kollektive investeringer.

Hande har erfaring fra tilsynsarbeid, forvaltningsoppgaver og regelverksutvikling innenfor store deler av verdipapirområdet. Siden 2013 har hun arbeidet innenfor fondsområdet, med særlig ansvar for konsesjonssaker og andre sakstyper som gjelder forvaltningsselskapenes og AIF-forvalternes etterlevelse av kravene i fondsregelverket. Hande har også et særlig ansvar for oppfølgingen av depotmottakere og europeisk tilsynssamarbeid på fondsområdet.

Hande har tidligere vært advokat i advokatfirmaet Simonsen Føyen (nå Simonsen Vogt Wiig).

Verdipapirfondloven