Till övergripande innehåll för webbplatsen

Hanne Storstein

Advokat, DNB Bank ASA
Hanne Storstein er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2006) og var vitenskapelig ansatt ved Senter for Europarett, hvor hun skrev avhandlingen "Pliktsubjekter til direktiver: Statsbegrepet under prinsippet om direkte virkning". Hanne har siden 2008 vært ansatt i DNB-advokatene og er medlem i Finans Norges Fagutvalg kontrakt (kontohold og betalingstjenester). Hun har tidligere jobbet i Kluge Advokatfirma.