Till övergripande innehåll för webbplatsen

Håvard Olai Holsen

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Grette AS
Håvard Olai Holsen er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Grette AS, hvor han jobber med konkurranserett, offentlige anskaffelser og annen EU/EØS-rett.

Holsen fullførte master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2021. Han var stipendiat ved UiB i 2022, med forskningsfeltet sivilprosess og EU/EØS-rett.