Till övergripande innehåll för webbplatsen

Gry Evensen Skallerud

Founder, Nordic Advisory Group AS
Gry Evensen Skallerud er advokat og jobber med finansregulatorisk rådgivning.

Hun har lang erfaring fra finansmarkedsrett, og har blant annet jobbet i Finansdepartementet, som dommerfullmektig og i Finanstilsynet. Hun har bred erfaring fra ulike oppgaver innenfor reguleringen av finansmarkedet og etterlevelse av kravene som gjelder for bank, forsikring og investeringstjenestevirksomhet.
'
Gry var medlem og sekretær i Verdipapirlovutvalget som blant annet forberedte gjennomføringen av MiFID II og MiFIR i norsk rett, endringer i verdipapirhandelloven knyttet til flagging og periodisk rapportering og MAR. Som seksjonsleder i Finanstilsynet hadde hun ansvar for blant annet forvaltning og regelverksutvikling på verdipapirområdet, samt oppfølging av verdipapirforetakenes etterlevelse av kravene i verdipapirhandelloven med forskrifter.

Verdipapirhandelloven