Till övergripande innehåll för webbplatsen

Fredrik Lilleaas Ellingsen

Partner, advokat, Advokatfirmaet Selmer AS
Fredrik Lilleaas Ellingsen leder Selmers forretningsområde for tvisteløsning, og er spesialisert innen sivilrettslig prosedyre, voldgift og store kommersielle tvister. Han har utstrakt erfaring innen tvisteløsning og mekling innenfor et bredt spekter av sivile saker, herunder teknologitvister, entreprise, styreansvar og erstatningssøksmål, M&A tvister, IT-prosjekter og immaterielle rettigheter (IPR). Fredrik har 5 års praksis som dommerfullmektig ved Oslo tingrett, og er tilknyttet Universitetet i Oslo som universitetslektor hvor han foreleser jevnlig i prosess og har oppdrag som veileder og sensor. Han er en av landets fremste eksperter på bevistilgang og bevissikring, og bestod i 2019 prøvesak for Høyesterett i en prinsipiell sak om tilgang til digitale bevis.