Till övergripande innehåll för webbplatsen

Emma Isaksen

Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Emma Isaksen er senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig, hvor hun arbeider med entreprise- og kontraktsrett, tvisteløsning/prosedyre, og offentlige anskaffelser.

Emma arbeider innenfor flere av SVWs fagområder, med hovedfokus på juridisk bistand innenfor entreprisebransjen og nettbransjen. I denne sammenheng har Emma spesiell erfaring med problemstillinger i krysningspunktet mellom alminnelig kontraktsrett, entrepriserett og offentlige anskaffelser.

Emma bistår både oppdragsgivere og leverandører på alle stadier av en offentlig anskaffelsesprosess, både med løpende rådgivning og anskaffelsesrettslig og kontraktuell tvisteløsning. Emma har særlig kompetanse og erfaring med oppdragsgivere innen forsyningssektoren.

Emma har bakgrunn som dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer og har opparbeidet seg bred erfaring innen tvisteløsning og prosessuelle problemstillinger i sivile saker. Erfaring fra dommerrollen har også styrket Emmas evne til å raskt identifisere sentrale problemstillinger og utrede løsninger.

Forsyningsforskriften