Till övergripande innehåll för webbplatsen

Eldar Undheim

seniorrådgiver, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Eldar Undheim er juridisk seniorrådgiver i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i avdeling for marked og tjenester. I Nkom arbeider han innenfor ekom- og postområdet. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2015.