Till övergripande innehåll för webbplatsen

Christian Jordal

, Innovasjon Norge
Christian er Senior Associate i BAHR hvor han jobber med EØS-rett. Han er spesialist på EØS-avtalens statsstøtteregler. Christian har jobbet 13 år for EFTAs overvåkningsorgan i Brussel.

Christian har bidratt til den nyeste kommentarutgaven til EØS-avtalen. Han holder regelmessig foredrag om statsstøtterettslige emner.

Støtteprosessloven