Till övergripande innehåll för webbplatsen

Carine Lindman-Johannesen

Advokat, Lindman Advokatfirma AS
Carine Lindman-Johannesen driver sitt eget advokatfirma LindmanLaw. Hun har snart 25 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, corporate og compliance, blant annet hos Wiersholm, Finanstilsynet, Aker Solutions og Kluge. Hun har også vært juridisk direktør i Santander Consumer Bank og ZTL Payment Solutions.

Carine jobber nå hovedsakelig med å bistå banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige med å bekjempe økonomisk kriminalitet og overholde hvitvaskingsregelverket. Hun har også jobbet mye med internasjonale sanksjoner, særlig siden invasjonen av Ukraina.

Hvitvaskingsloven

|