Till övergripande innehåll för webbplatsen

Bente Ohnstad

Professor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet
Bente Ohnstad er ansatt som professor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Ohnstad har sittet i mange offentlige råd og utvalg. Hennes forskningsfelt er helserett, velferd, rettssikkerhet og personvern. Hun har skrevet flere bøker og artikler innen fagfeltet velferdsrett med særlig fokus på ansvar i ulike myndighetsposisjoner. Ohnstad har utviklet flere studietilbud innen helse-, sosial- og omsorgsrett.