Till övergripande innehåll för webbplatsen

Bente Mari Nilssen

Juridisk sjef, Entur As
Bente Mari Nilssen er Cand. jur fra Universitetet i Oslo våren 2004 og jobber som juridisk sjef i Entur AS der hun har ansvaret for juridisk virksomhetsrådgivning i selskapet, herunder særlig innenfor områdene avtalerett og kommersiell drift, IKT-rett, regelverk for kollektivtransport og jernbane, offentligrettslig regelverk, arbeidsrett og selskapsrett.
Nilssen har tidligere bakgrunn som fagdirektør i Samferdselsdepartementet med lang erfaring som utreder av regelverksendringer innenfor veglova og tilknyttet regelverk, og faglig ledelse av det juridiske arbeidet i vegsektoren.