Till övergripande innehåll för webbplatsen

Annicken Iversen

Advokat/Partner, Advokatfelleskapet Lovende
Advokat og partner Annicken Iversen i advokatfellesskapet Lovende har spisskompetanse innen arbeidsrett, strafferett og kontraktsrett. Annicken Iversen er nestleder i styret til Romerike Krisesenter IKS ( 2019 – pt).

Iversen har lang erfaring fra påtalemyndigheten hvor hun har ledet etterforskningen og prosedert store og alvorlige straffesaker. Iversen har også vært politiinspektør i Politidirektoratet, ved seksjon organisert kriminalitet, hvor hun hadde ansvar for å koordinere grensekryssende prosjekter mot organsiert kriminalitet. Iversen deltok og ledet arbeid med å skrive håndbøker, lovarbeid, utredninger, høringer og artikler.

Iversen underviser ved fagskolen Jusutdanning AS. Iversen holder kurs ved JUC.no, godkjent etterutdanning for advokater.

Iversen har også lang erfaring som forhandler og advokat på arbeidsrett i arbeidsgiverforeningen NHO. Iversen deltok i utarbeidelse av veiledere og maler på arbeidsrett i NHOs arbeidsgiverportal.

Iversen er også en erfaren prosedyreadvokat.

Krisesenterlova