Till övergripande innehåll för webbplatsen

Anders Rønningen

Associate, Nordisk Skibsrederforening
Anders Rønningen har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2021 og arbeider som advokatfullmektig i Nordisk Skibsrederforening. Han arbeider både med tvisteløsning og transaksjoner innenfor den maritime sektoren. Han sitter i styret til Young CMI, har tidligere vært redaktør i Jussens Venner og vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett.