Till övergripande innehåll för webbplatsen

Anders Gautestad Jakobsen

Seniorskattejurist, Skatteetaten
Anders Gautestad Jakobsen er utdannet ved Universitetet i Oslo.

Jakobsen er ansatt som seniorskattejurist i Juridisk avdeling i Skattedirektoratet, der han hovedsakelig arbeider med skatteforvaltningsregelverket. Han har tidligere vært ansatt i Juridisk stab i Tolletaten, der han blant annet har arbeidet med nye lover og forskrifter om vareførsel og tollavgift, samt etatens digitalisering av vareførselen. Jakobsen har ellers bred erfaring fra arbeid med innførselsmerverdiavgift og særavgifter.