Till övergripande innehåll för webbplatsen
Bruk-og-misbruk-av-elektronisk-identifikasjon

Om antologien

Har alle rett til å få tilgang til en elektronisk identifikasjon (eID)? Hvordan skjer digitale ID-tyverier, og hvem utsettes for det? Kan en avtale være bindende selv om den bygger på misbruk av noens eID? Hvem har rett til en eiendom som er overført basert på ID-misbruk? Når eID misbrukes i nære relasjoner, hvordan blir den rettslige tapsfordelingen? Og hvilken rolle spiller menneskerettighetene i dette problemkomplekset?

Denne antologien løfter frem ulike spørsmål knyttet til bruk og misbruk av eID. Et grunnspørsmål for antologien er hvordan alminnelige regler innenfor blant annet avtale- og kontraktsrett og prosessrett skal forstås i møte med ny teknologi.

Systemer for eID spiller en nøkkelrolle i dagens samfunn. Ved bruk av eID kan vi blant annet få tilgang til private og offentlige tjenester, rapportere til skattemyndighetene, få innsikt i helseopplysninger, gjennomføre betalingstransaksjoner, overføre eiendomsretten til fast eiendom, signere lånekontrakter og registrere skilsmisse. Fordi systemer for eID også kan misbrukes til å gjennomføre en lang rekke kriminelle handlinger, inkludert ulike typer svindel, hvitvasking, korrupsjon og terrorisme, innebærer de også en risiko både for den enkelte borger og for samfunnet. I tillegg er det et problem at ikke alle borgere har tilgang til en eID. Dermed stenges de også ute fra sentrale offentlige og private tjenester. Særskilt regulering av eID, blant annet i den nye finansavtaleloven, behandles også. I tillegg reises spørsmål om menneskerettigheter.

Artiklene publiserer fortløpende i Karnovtillegget på Lovdata Pro.

Du kan også lese publikasjonen uten tilgang til Lovdata Pro her

 

Utgivelsesår: 2022
Språk: Bokmål
ISBN: 9788293816317