Victoria Marciuch Sevenoaks er fagdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Hun jobber med regelverksutvikling og problemstillinger knyttet til en rekke av direktoratets ansvarsområder.

Victoria har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo og har bred juridisk erfaring, blant annet jobbet hun i lengre tid som advokat.