Vemund Sande arbeider bredt innenfor det forretningsjuridiske området, med særlig fokus på teknologikontrakter, immaterielle rettigheter og problemstillinger knyttet til lansering og salg i nye markeder. Han skriver artikler og holder foredrag om teknologi- og tvisterelaterte temaer, herunder holdt han foredraget «Konfliktdempende tiltak ved omtvistede endringer» under den årlige IKT-rettsdagen 2021 i regi av Juristenes Utdanningssenter.