Vegard Bø Bahus (LL.M.) er advokat og partner i Advokatfirmaet Bahus AS med cand.jur. fra Universitetet i Oslo fra 1999. Han har spesialkompetanse i blant annet dyrevelferdssaker og holder kurs og foredrag innen dette fagfeltet. Han arbeider i tillegg som universitetslektor ved Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger der han underviser i helserett og forvaltningsrett. 

 Han har skrevet vitenskapelige artikler og bøker innen fagene utlendingsrett og dyrevelferdsrett, og han er fagansvarlig i utlendingsrett i Store norske leksikon. Han er sensor i helserett og flyktninge- og asylrett ved Universitetet i Oslo.