Jurist, pensjonist siden høsten 2020.

Mangeårig praksis fra Skatteetatens forvaltning av merverdiavgift, herunder ca 18 år i lederstillinger som avdelingssjef avgift på fylkesskattekontor, samt underdirektør og seksjonssjef i Skattedirektoratet, juridisk avdeling. Videre praksis som skattejurist og advokatfullmektig i KPMG Law og seniorrådgiver i Ernst & Young i totalt ca 5,5 år.

Har vært foreleser i mva-rett på Høgskolen Harstad, revisorutdanningen, i 6 år, og sensor i mva-rett på skatteetatskolen. Videre har han holdt mange foredrag om mva-rettslige emner på kurs/seminarer rundt omkring i landet de siste 30 årene.