Sindre Oftedal arbeider innenfor rettsområdene utvikling og omsetning av fast eiendom, rettigheter i fast eiendom og rettsforhold i landbruket. Oftedal håndterer i den forbindelse både forhandlinger, tvister og rettsprosesser. Oftedal er samarbeidsadvokat med Norges Bondelag og han holder jevnlig foredrag for organisasjoner tilknyttet landbruket.