Severin Vikanes er avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet.