Randi Bjerkelund er seniorrådgiver i Helserefusjonsavdelingen i Helsedirektoratet, der hun arbeider med regelverket for refusjon av helsetjenester etter folketrygdloven. Hun har lang erfaring fra helserefusjonsområde både fra Helsedirektoratet og Helfo . Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.