Paal-Henrich Berle er allmennpraktiserende advokat og påtar seg oppdrag både for næringslivskunder, privatpersoner og offentlige oppdragsgivere, herunder blant annet kontraktsrett, arbeidsrett, arve- og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, helse- , vergemåls- og velferdsrett og barnevernsrett. Han har omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyreoppdrag. 

 Berle er leder av kontrollkommisjonen for Sandviken sykehus og medlem av Helsedirektoratets ressursgruppe for kontrollkommisjonene. Han er medlem av Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemnda, og han er advokat på verv i Spesialenheten for politisaker. Han har vært nestleder i Den norske Advokatforening og leder for Advokatforeningens faste utvalg for jurist- og advokatutdanningen. Han var også medlem av Advokatforeningens internasjonale rettshjelpsutvalg. Berle innehar en rekke styreverv, blant annet i stiftelser for allmennyttig virksomhet