Ole Breder Wahl arbeider som advokat i Advokatfirmaet Ness Lundin DA, og er forfatter av Karnovs kommentar til Jernbaneansvarsloven.

Han arbeider hovedsakelig med erstatningskrav ved personskader og bistår privatpersoner og næringsdrivende i tvister innen ansvars- og skadeforsikring.