Norunn Løkken Sundet er cand. jur. fra 2000, har blant annet vært advokatfullmektig og dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete. Hun var utreder i Høyesterett fra 2002-2015, og har vært konstituert tingrettsdommer i Follo tingrett og Drammen tingrett. Hun er nå tingrettsdommer i Buskerud tingrett.