Norunn Løkken Sundet er cand. jur. fra 2000, har blant annet vært advokatfullmektig og dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete. Hun var utreder i Høyesterett fra 2002-2015, og har vært konstituert tingrettsdommer i Follo tingrett og Drammen tingrett. Hun er fra 2016 advokat i advokatfirmaet Lund & Co, og arbeider særlig med tema knyttet til fast eiendom, entreprise og arbeidsrett.