Morten Foss er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo.

Han har de siste 20 årene arbeidet særlig med luftfartsjuridiske spørsmål i Samferdselsdepartementet, med et særlig ansvar for luftfartsloven med tilhørende forskriftsverk. Som norsk ekspert har han deltatt i en rekke arbeidsgrupper og utvalg i regi av EU-kommisjonen som har utarbeidet sentrale EU-reglene på området.  

Foss har vært sekretær for luftfartsutvalget av 2018 og planlovutvalget av 2000.

Han har tidligere vært advokat i Advokatfirmaet Arntzen, Underland & Co. ANS og konsernadvokat i Elkem.

Som vitenskapelig assisten og forskningsassisten ved Universitetet i Oslo i tiden 1992 til 1994 arbeidet han særlig med EØS-rettslige problemstillinger