Mira Levánd Bergsland er Specialist Counsel i Wikborg Rein Advokatfirma AS. Hennes spesialområde er konkurs- og insolvensrett. Bergsland har arbeidet med en rekke store konkurssaker, både som advokat og som dommerfullmektig i Oslo byfogdembete, og har også bred erfaring med norske og internasjonale restrukturerings- og insolvenssaker. Bergsland er forfatter av lovkommentaren til Lønnsgarantiloven (Universitetsforlaget, 2021).