Marte Sogge Jensen jobber som advokat i Finansforbundet i avdeling arbeidsliv, med hovedvekt på individuell arbeidsrett. Hun bistår både tillitsvalgte og medlemmer i alt fra generell rådgivning, foredrag/kurs og til å prosedere saker for domstolene.