Marte Habberstad Mo er cand.jur. og har siden 2014 vært ansatt som stipendiat ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen med et ph.d.-prosjekt om prøveløslatelse fra forvaringsstraff. Prosjektet hennes er en del av forskningsprosjektet Strafferettssystemets funksjonalitet.

Mo har tidligere arbeidet som juridisk rådgiver hos Kriminalomsorgen region vest.