Marie Vangen arbeider med strafferett, straffeprosess og folkerett ved Det juridiske fakultet i Tromsø. Hun er landets fremste ekspert på strafferettslig jurisdiksjon og disputerte med en doktoravhandling om universaljurisdiksjon i mai 2018. En bok om emnet planlagt publisert på Universitetsforlaget i 2022/23. Vangen ble uteksaminert fra Masterstudiet i Rettsvitenskap i Tromsø i 2006, hvor hun også leverte sin masteroppgave om Fiskevernsonen ved Svalbard. Hun har tidligere arbeidet som politiadvokat og dommerfullmektig.