Maria Therese Mikkelsen er fast advokat i Advokatfirmaet Selmer AS, og jobber primært med fornybar energi, og miljørettslige problemstillinger. Maria har tidligere  vært rådgiver i Klima- og miljødepartementet der hun blant annet jobbet med lokal luftkvalitet, og utslippsreduksjoner i transportsektoren.  Maria er medforfatter av Elsertifikatloven med kommentarer (2013).