Margrethe Lothe Johnson er seniorjurist i Plan- og bygningsetaten i Oslo og er tilknyttet avdeling for områdeutvikling. Hun arbeider hovedsakelig med juss knyttet til reguleringsplaner, rekkefølgebestemmelser/utbyggingsavtaler, konsekvensutredninger og byggesak, samt oppfølging av søksmål.

Hun har bakgrunn som advokat og har jobbet bredt innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder plan- og bygningsrett, forsikring og tvistesaker etter boligkjøp.