Maren Tveten har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen (2018), og er fast advokat i Advokatfirmaet Selmer hvor hun hovedsakelig jobber med telekommunikasjon, IT-rett og kontraktsrett. Dette omfatter blant annet rådgivning knyttet til telekomlovgivningen, samt vurdering, utarbeidelse og forhandlinger av IT-kontrakter, lisensvilkår, salgs-og innkjøpsvilkår og ulike former for samarbeidsavtaler. Maren har også vært utleid til et ledende IT-selskap hvor hun bistod med tilbudsutarbeidelser, forhandlinger og andre spørsmål knyttet til IT-kontrakter.

Maren er en av initiativtakerne bak og medlem av styret i Ung i tech, og har de siste årene holdt det årlige oppdateringsforedrag på JUS sitt IKT-rettskurs.