Liv Zimmermann er partner og leder for Hjorts avdeling for eiendom og entreprise. Hennes spesialområde er fast eiendom, særlig plan- og bygningsrett med tilgrensende rettsområder. Hun har jobbet som eiendomsadvokat siden 2005. Før dette har hun mange års erfaring fra det offentlige, herunder fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Hun var medlem av bygningslovutvalget og eierseksjonslovutvalget og er nå leder for Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Liv er en mye brukt kurs- og foredragsholder. Sammen med Frode A. Innjord er hun medredaktør og medforfatter av Gyldendals kommentarutgave til plan- og bygningsloven.