Kristine Valberg Nyegaarden jobber som rådgiver i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ved seksjon forurensning og dekommisjonering. Der jobber hun blant annet med problemstillinger knyttet til radioaktiv forurensning og oppryddingen etter Norges nukleære virksomhet. 

Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Det siste året på studiet var hun vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett. 

Nyegaarden har også erfaring fra Forsvaret hvor hun tjenestegjorde som vernepliktig jurist ved Forsvarets høgskole etter studiene. Der jobbet hun primært med krigens folkerett.