Kirsten Berger er advokat hos Regjeringsadvokaten der hun også sitter i ledergruppen. Hun fikk møterett for Høyesterett i 2012. Fra 2015 til 2020 jobbet hun som fagdirektør ved Statsministerens kontor.