Advokat Karstein Egeland er daglig leder i advokatfirmaet Egeland. Han arbeider spesielt med NAV saker og har flere års praksis fra ulike stillinger i Trygderetten. Han var nemndleder i Utlendingsnemnda fra 2000 til 2007.

Egeland har lang erfaring på forvaltingsrettslige områder og med prosesser for domstolene. Han har også vært foredragsholder i trygderett og utlendingsrett.