Karoline Moen Brunstad er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområdet for arbeidsrett. 

Karoline har en master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 2013, med spesialisering innen blant annet arbeidsrett. Karoline har arbeidet som advokatfullmektig, fast advokat og senioradvokat i Wikborg Rein, fast advokat i Advokatfirmaet Schjødt, samt som dommerfullmektig ved Bergen tingrett.

Karoline arbeider til daglig med et bredt spekter av arbeidsrettslig problemstillinger, samt tvistesaker for domstolene.