Advokat Kari Paulsrud driver egen praksis i Advokatkollegiet Kindem & co i Oslo. Hun var statssekretær i Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet 1993-95 og i Helsedepartementet 1995-1997. 

Hun ledet lovutvalget for gjennomgang av tvangsreglene i lov om psykisk helsevern ( NOU 2011: 9), ledet ekspertgruppen for utredning av spørsmål knyttet til skifte av juridisk kjønn i 2015 (Rett til rett kjønn) og ledet utvalget som vurderte tjenestetilbudet til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom (NOU 2020:1)

Hun arbeider som advokat med helserettslige spørsmål for pasienter, helsepersonell, private og offentlige virksomheter og er nestleder for Kontrollkommisjonen ved Blakstad sykehus. Hun har faste undervisningsoppdrag i helserett ved høyskoler og universitet.

 Hun ledet Preimplantasjonsdiagnostikknemnda fra 2008-2014 og  er styreleder for Fontenehuset Oslo Øst fra 2016.

Hun er bidragsyter i Helserett i et nøtteskall Gyldendal forlag 2019.