Julie Gjems Løitegaard jobber for tiden som seniorjurist Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og er tilknyttet avdeling for områdeutvikling. Her arbeider hun spesialisert med plan- og bygningsrett, herunder bla. reguleringsplaner, rekkefølgebestemmelser/utbyggingsavtaler, klima og miljørett, konsekvensutredninger og revisjon av kommuneplan

Løitegaard har praktisert regelverket som myndighetsutøver og som advokat for det private næringslivet samt for flere kommuner. Som advokat har hun også vært rådgiver for og bistått en rekke private med blant annet fast eiendom, plan- og bygningsrettslige, og entrepriserettslige problemstillinger relatert til utvikling, planlegging, gjennomføring og forvaltning av ulike eiendomsutviklingsprosjekter mm.

Løitegaard har også bakgrunn fra Arbeidsdepartementet der hun har arbeidet med diverse utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, samt arbeidsrett og diverse lovendringsarbeid.