Ingrid Johanne Dahlberg er fagdirektør i boligjuridisk seksjon i bolig- og bygningsavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hun har tidligere jobbet som advokat i SANDS advokatfirma (2010-2017). Hun har sin kompetanse hovedsakelig innenfor bolig- og eiendomsrett, samt det boligsosiale feltet. Dahlberg har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2010)