Inger Marie Sunde er professor ved Politihøgskolen i Oslo, der hun leder forskergruppen Politi og teknologi. Hun er jurist med spesialisering i datakriminalitet og teknologibetonte politimetoder. Sunde disputerte på PhD-avhandlingen «Automatisert inndragning» i 2010, og har siden publisert bøker og artikler innen fagområdet sitt.