Harald Lislevand er seniorrådgiver i avdeling helserefusjoner i Helsedirektoratet, der han arbeider hovedsakelig med regelverket for refusjon av legemidler etter folketrygdloven. Han har jobbet innen offentlig helseforvaltning med legemidler siden 1999, først i Statens Legemiddelverk, og siden 2012 i Helsedirektoratet. Harald er utdannet cand.pharm. ved Universitet i Oslo.