Gustav Haver er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2007) og jobber som avdelingssjef hos Sivilombudet. Han har tidligere jobbet i Justisdepartementets lovavdeling og vært dommerfullmektig i Eiker, Modum og Sigdal tingrett.