Fredrik Høyang Røsholdt er senioradvokat i Advokatfirmaet Selmer, hvor han primært jobber med entrepriserett, ekspropriasjonsrett og tvisteløsning.

Røsholdt ble master i rettsvitenskap i 2013 og har siden dette bistått både byggherrer, entreprenører, arkitekter og andre rådgivere i alle faser av bygge- og anleggsprosjekter. Han prosederer jevnlig saker for domstolene.

Røsholdt er en erfaren foredragsholder innen entrepriserettslige temaer og var redaktør for artikkelsamlingen «Byggeprosjekter fra start til slutt», utgitt av Selmer i 2019.